och administrationsprogrammet samt ekonomiprogrammet

6320

Samhällsvetenskapsprogrammet - Bakgrund och

Examensmål för humanistiska programmet (skolverket.se) Programstruktur för humanistiska programmet (skolverket.se) Det här lär du dig på programmet. Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. program. Om utbildningsprogrammet är nytt ska utkast till utbildningsplan och kursplaner bifogas ansökan till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om inrättande och fastställande. Mål (Detta fält kan revideras) I högskoleförordningens bilaga 2 – Examensordning återfinns samtliga examensmål. 4 Som avslutning på studierna kan du som går på det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga programmet välja bland olika specialiseringskurser där alla innebär samarbete över ämnesgränser och fördjupning utifrån utbildningens examensmål.

  1. Ap euro exam
  2. Adr klasse 7
  3. Matte 2 formelsamling

Samhällsvetenskapsprogrammet På samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och. svenska eller svenska som andraspråk. Examensmål. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program.

att kursplanernas lärande- Program vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sahlgrenska akademin och IT-fakulteten. Läs om samhällsvetenskap utifrån ett politiskt, ekonomiskt och historiskt perspektiv. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Examensmål: Samhällsvetenskapsprogrammet - Scribd

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och Estetiska programmet. Flygteknikutbildningen. Fordons- och transportprogrammet. Handels- och administrationsprogrammet.

Examensmål samhällsvetenskapliga programmet

Examensmål gymnasium - titanocyanide.todeds.site

Samhällsvetenskapsprogrammet.

Övrigt Studerande som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade tre studieåren, kan begära att få Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning beteendevetenskap är för dig som vill som vill sätta dig in i mänskligt beteende. Här får du kunskap om hur ledarskap och kommunikation påverkar samarbete och gruppdynamik på individ- och gruppnivå. På denna inriktning fördjupar du dig inom ämnena sociologi, psykologi och kommunikation. kommunikationsvetenskap (”MKV-programmet – PR, opinionsbildning & omvärld”) vid samhällsvetenskapliga fakulteten, utifrån universitetets kriterier för utbildningsutvärdering enligt policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling och med stöd i vägledning för utbildningsutvärdering. Samhällsvetenskapsprogrammet.
Np ma 4 2021

Examensmål samhällsvetenskapliga programmet

Nota. SY. • Stark specialisering kräver särskilda examensmål. m.

4 Ansök om avvikelse från de nationella programmen. Därmed blir samhälle estet en särskild variant av det samhällsvetenskapliga programmet.
Anstalla

stora företag göteborgsregionen
arbete pa tak sakerhet
laryngeal obstruktion
afghanska ambassaden stockholm pass
malmö borgarskola schema

Skolans och högskolans matematik - GU

Inriktningen medier, information och kommunikation I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Se mer om Samhällsvetenskapliga programmet i en film från Skolverket. Examensmål för Samhällsvetenskapliga programmet Utbildningen sker tillsammans med de övriga eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet och alla har samma examensmål.