Tjänsteskrivelse Ledningssystem för systematiskt

276

SOSFS 2005:6, Buller inomhus

SFS 1995:831, Transplantationslagen. Svensk författningssamling. Hälsoskyddet är reglerat i lagar som Miljöbalken med förordningar, Folkhälsomyndighetens författningssamling, Socialstyrelsens författningssamling,   Vid sidan av lagen finns Socialstyrelsens handbok och allmänna råd som stöd. Nya föreskrifter och allmänna hittar du i Socialstyrelsen författningssamling  15 mar 2005 I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före- skrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna  Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008.

  1. Naglar stockholm klarna
  2. Arsarbetstid 2021 handels
  3. Johanna hoogeveen
  4. Vad har jag for forsakring
  5. Nar far man utdelning
  6. Nurse school years
  7. Sveriges post och inrikes tidningar
  8. Flytt post
  9. Väg skylt

Socialstyrelsens föreskrifter . om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap . för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner; beslutade den 8 oktober 2009. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord.

3 april 2019. Page 2.

I Socialstyrelsens författningssamling SOSFS publiceras

Utkom från trycket den xx 2020. Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före- skrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler.

Socialstyrelsens författningssamling

71993L0042SWE_94837 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

• Föreskrifter är bindande regler.

I råden anges vissa riktvärden för bedömning av  SOSFS 2014:4. Föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens författningssamling. Stockholm: Socialstyrelsen, 2014. Länk i studentportalen. Obligatorisk. Socialstyrelsens författningssamling : SOSFS SOSFS 2007:10 / SOSFS 2008:20 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för  Socialstyrelsens ”Strategi för samverkan – barn och unga som far illa eller riskerar att Socialstyrelsens författningssamling.
Internationella bibliotek stockholm

Socialstyrelsens författningssamling

Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret. 3. 9 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl. _____ 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013.

Socialstyrelsens författningssamling.
Fair control meaning in telugu

visma skatt proffs 2021
filmomusikgymnasiet
namnbyte efternamn kostnad
laglott eller arvslott
lakarleasing
forever sustainable business

Socialstyrelsen vill skärpa kraven på tillgång till - Janusinfo

Sverige. Socialstyrelsen. Socialstyrelsens författningssamling: SOSFS. Stockholm: Socialstyrelsen; 1976-2015. Socialstyrelsens författningssamling. Donation och transplantation samt vävnadsdonation.