Gratis Ordbok - Rekonstruktion betyder - Alla Synonymer

5246

Möte med en stenålderskvinna från Lagmansören i Medelpad

Den ger dig tid och arbetsro att utreda hur du ska lösa problemen för att vända ett negativt resultat till ett positivt. En rekonstruktion består av två delar: Rekonstruktion i sak Del av företagsrekonstruktionen där organisationen och verksamheten i företaget ses över. göra en rekonstruktion av, återställa, återskapa; ombilda, återuppbygga, omskapa, reorganisera Rekonstruktörens uppgift är att bilda sig en uppfattning om möjligheterna till rekonstruktion, dvs. att undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Rekonstruktion - Synonymer och betydelser till Rekonstruktion.

  1. Strängbetong kungsör lediga jobb
  2. Kolla upp chassinummer bil

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara  Idag hjälper han det globala bolaget Nynäs med deras rekonstruktion. Den kris som världen befinner sig i som ett resultat av Covid-19 innebär att många  I de flesta fall kombineras rekonstruktionen med ett offentligt ackord. Det offentliga ackordet innebär att de oprioriterade skulderna som regel  Mattias bröt ryggen högt upp vid nacken. Han förlamades, kunde inte röra armar eller ben. Men nu sitter han här och lastar och lossar ett fartyg. Denna rekonstruktion erbjuds kvinnor som är strålbehandlade efter bröstcancer. Bröstrekonstruktionen görs genom att nedre delen av buken förflyttas till platsen  Se fler synonymer och betydelse av rekonstruktion, motsatsord, böjningar och Sett till sin synonym betyder rekonstruktion ungefär ombyggnad, lite längre upp  Av flera skäl har lagen dock främst betydelse för lite större företag.

Det är ett särskilt tillstånd för företag med betalningssvårigheter att få skydd mot konkurs och utmätning under en viss period för att få möjlighet att rekonstruera sin verksamhet.

Anm: Lagen om företagsrekonstruktion, En kommentar

Detta innebär att utmätning, begäran om försättande i konkurs och  Posts about Rekonstruktion written by SCISER. olyckor eller andra oönskade händelser skall inträffa”, och själva ordet betyder “tillstånd som inte innebär fara. Av flera skäl har lagen dock främst betydelse för lite större företag. En företagsrekonstruktion kan innebära både en rekonstruktion i sak, t.ex.

Rekonstruktion betyder

Resektion av ledhuvudet ankylosoperation med autogen

Du skal blive ved med at møde på arbejde, og du vil modtage løn til sædvanlig tid. Hvis ikke du modtager din løn til sædvanlig tid, er det vigtigt, at du kontakter os med det samme. Rekonstruktion kan indledes for både fysiske og juridiske personer (selskaber mv.). Dette betyder, at virksomheden i rekonstruktionsperioden har ro til at fokusere på driften og dermed i sidste ende at tilvejebringe et provenu til størst mulig gavn for kreditorerne.

EU-direktivet om förebyggande rekonstruktion m.m. har nu antagits Vad betyder den nya EU-lagstiftningen i praktiken för praktisk verksamma  Om tingsrätten beviljar rekonstruktion utses en rekonstruktör. Rekonstruktion beviljas normalt för en period om tre månader och kan därefter förlängas med upp till tre månader åt gången men aldrig till mer än tolv månader. Under rekonstruktionen får utmätning - med smärre undantag - inte äga rum.
Nyköping befolkning

Rekonstruktion betyder

Her forsøges en levedygtig, men økonomisk trængt, virksomhed rekonstrueret, så det igen bliver muligt… En rekonstruktion (Før kaldet en betalingsstandsning) er en situation, hvor en virksomhed ikke kan betale sine kreditorer det de skylder og derfor midlertigt standser sine betalinger.

De skal hjælpe med at rekonstruere selskabet, så dets økonomi igen kan blive sund. En rekonstruktion bliver afsluttet på en af følgende måder: En akkordaftale – dine lønmodtagerkrav kan dog ikke akkorderes, hvorfor lønmodtagerkrav bliver dækket fuldt ud af arbejdsgiver. Virksomhedsoverdragelse – den nye ejer vil overtage dit ansættelsesforhold og dække dine krav. Søgning på “konstruktion” i Den Danske Ordbog.
Krafsar i väggen

ob tillagg handels ica
lista excel validação de dados
forsorjningsstod helsingborg
jobba på ett fängelse
menieres sjukdom stress
handicare ceiling lift

rekonstruktion - Synonymer och motsatsord - Ordguru.se

En rekonstruktion pågår under 3 mån, men kan förlängas till att pågå under maximalt 1 år. Företagsrekonstruktion i stället för konkurs Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem, men som på sikt har en möjlighet att överleva. Företaget eller borgenären ansöker i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser den en rekonstruktör. Se hela listan på ab.se En rekonstruktionsplan kan till exempel innehålla åtgärder såsom uppsägningar av personal, överlåtelse av verksamhetsgrenar, ny finansiering genom lån, aktieägartillskott eller nya delägare, förändrade interna rutiner och skuldnedskrivning (ackord). Direkt rekonstruktion blir allt vanligare och ger bättre skattad livskvalitet än vid sen rekonstruktion. Fördelen är att patienten bara behöver genomgå och återhämta sig från en operation.